Aktualno

26. raziskovalni tabor GOLTE 2014


Raziskovalni tabori za mladino v Šaleški dolini potekajo že četrt stoletja. Več kot 1500 mladih je pri
nas dobilo mnoga nova znanja in poznanstva, hkrati pa so preživeli prijeten počitniški teden. ERICo je
priznan inštitut, ki se ukvarja z okoljsko problematiko. Svojo zakladnico znanja radi odpiramo
zainteresirani mladini. Že šestindvajseto poletje ponujamo teden dni poglabljanja njihovega znanja s
področja naravoslovnih in družboslovnih vsebin. Letos bo druženje še bolj zanimivo, saj se po letih
2007 in 2008 ponovno vračamo na razgibano planino Golte nad Mozirjem, kjer bo bivanje zelo
udobno v hotelu Golte.

Pri nas boste v enem tednu ob praktičnem delu poglobili svoje znanje iz biologije in kemije, spoznali
marsikaj novega o kraških pojavih, lahko boste umetniško ustvarjali ali pa se preizkusili v pisanju
člankov ter oblikovanju televizijskih oddaj. Seveda pa ne bomo pozabili tudi na zabavno plat življenja,
saj ima dan 24 ur. Slabo tretjino jih bomo porabili za nova znanja, vsaj toliko za druženje, zabavo in
medsebojno spoznavanje. Najmanj časa bomo (na podlagi dolgoletnih izkušenj) porabili za spanje. To
boste nadoknadili v zadnjem tednu počitnic.

Taborska vrata bomo letos odprli v ponedeljek 18. avgusta in jih spet zaprli v soboto 23. avgusta.
Pridružite se nam in pohitite, saj je število udeležencev omejeno na 30!

Letos planiramo delo po naslednjih področjih: kemija, flora, favna, geografija, umetnost in
novinarstvo. Z vidika naštetih strok bomo obravnavali kakovost voda, alpsko floro in favno, kraške
pojave, različne tehnike risanja, izdelavo reportaž, pripravo fotografskega gradiva in še marsikaj.
Dokončno bomo skupine oblikovali po prejetju vaših prijav.

Predviden program po dnevih
1. dan: prihod udeležencev, spoznavni večer, razdelitev po skupinah, stari taborski dnevniki in spoti;
2. dan: delo po skupinah (terensko, kabinetno, laboratorijsko), orientacijski pohod, obisk
pokroviteljev;
3. dan: delo po skupinah (terensko, kabinetno, laboratorijsko), krst, družabni večer;
4. dan: ekskurzija po Šaleški dolini, popoldan delo po skupinah;
5. dan: delo po skupinah (izdelava plakatov), taborski dnevnik, tematski večer;
6. dan: zaključna prireditev s predstavitvijo rezultatov (starši, pokrovitelji, drugi gostje), odhod
udeležencev.

Dodatne informacije – ERICO Velenje:
Klemen Kotnik: klemen.kotnik@erico.si tel. 03 898 1994
Emil Šterbenk: emil.sterbenk@erico.si tel. 03 898 1990