Aktualno

2. seja Komisije za mladinska vprašanja MOV

V sredo, 28. 1. 2015 je potekala 2. seja Komisije za mladinska vprašanja MOV

Komisija za mladinska vprašanje je županovo posvetovalno telo, ki ga sestavlja 7 predstavnikov mladih. 3 člane imenuje mladinski svet lokalne skupnosti (MSV), 4 predstavnike pa imenuje Svet mestne občine Velenje (od teh mora biti 1 član Mladinskega centra Velenje).

Komisija za mladinska vprašanja celovito obravnava področje mladine v Mestni občini Velenje in o  tem sprejema mnenja in stališča. Obravnava tudi predloge odločitev organov MOV, ki vplivajo na delo in življenje mladih v MOV.

Komisijo za mladinska vprašanja sestavljajo:
Saša Koprivec (predsednica), Barbara Kelher (podpredsednica), Dimitrij Amon, Ana Kos, Marko Vrbec, Polona Krenker, Žiga Kočevar.