Lokalno mladinsko delo

Osvajali retorične spretnosti

Mladi Velenjčani so se pretekli vikend izobraževali o javnem govorjenju in nastopanju. 20-urni tečaj je potekal pod mentorstvom Šole retorike Ane Aleksandre Zupančič in Zdravka Zupančiča.

Tečaj javnega nastopanja in govorjenja je del evropskega projekta MLADI ZA VELEJE - PREMIKAMO MEJE.

Sodelujoči so pridobili dragoceno znanje in literaturo o obvladovanju misli in telesa, komunikaciji z občinstvom in učinkovitem prenašanju sporočila, soočili pa so se tudi s kamero. Tako so brez dvoma naredili še en korak nasproti prepričljivemu javnemu nastopanju, ki ga kot mladinski delavci še kako potrebujejo.

tf

Projekt MLADI ZA VELEJE - PREMIKAMO MEJE delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prve prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, ter Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.