Lokalno mladinsko delo

O novi mladinski strategiji na morju

Savudrija, 13.–15. Junij – Članice Mladinskega sveta Velenje in predstavniki Mladinskega centra Velenje so pripravljale osnutek Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za obdobje od 2015 do 2020 – Mladi v korak s časom. To je prva tovrstna mladinska strategija sprejeta v Sloveniji, ki so jo v Velenju prvič pripravili leta 2010 za obdobje do 2015, pri načrtovanju pa so sodelovali mladi sami. Prvo strategijo so lani revidirali, pretekli vikend pa začeli snovati novo.

Mladi načrtujejo, da bodo pripravo lokalne mladinske strategije prijavili na program Evropske unije Erasmus +, v okviru katerega lahko pridobijo do 150 tisoč evrov letno. Ta denar lahko zagotovi do dve zaposlitvi, študijski obisk lokalnih mladinskih delavcev na Finskem in izdelavo knjige o velenjski mladinski sceni, ki bo vsebovala informacije o mladinskih organizacijah, njihovem poslanstvu in projektih skozi zgodovino, mladinski infrastrukturi, vsebovala pa bi tudi analizo anket med mladimi in intervjuji z njimi ter akcijski načrt, torej strategijo samo.

Ta se bo izoblikovala na delavnicah z mladimi in bo nadgradila obstoječo strategijo, pri čemer se bo upoštevala uspešnost že izvedenih projektov in mnenje organizatorjev, torej mladinskih organizacij. Sodelujoči bodo soočali ideje za izboljšanje kakovosti življenja mladih v dolini na podlagi dosežkov dosedanje strategije.

Razmislili so tudi o še bolj učinkovitem pridobivanju denarja za izvajanje mladinskih projektov, ki je v Mestni občini Velenje dostopen preko javnega razpisa, vrednega 35 tisoč evrov. Hkrati pa si želijo še večjega mošnjička, da bi lažje uresničevali ideje mladih.

tf

Foto: Siniša Hranjec