Lokalno mladinsko delo

IŠČEMO IME IN SLOGAN PROJEKTA!

V okviru projekta MLADI ZA VELEJE - PREMIKAMO MEJE bomo v sodelovanju z OPA Celico izdelali spletno stran in mobilno aplikacijo za lokalne pobude mladih kot tudi vseh velenjčanov z delovnim naslovom "Moje točke Veleja".

Preko spletne strani in mobilne aplikacije boste lahko mladi opozorili na probleme v lokalnem okolju (rumene točke) in tudi pohvalili stvari in projekte (zelene točke).Vsako točko boste uporabniki portala in aplikacije fotografirali, jo na kratko opisali, problemom definirali njihovo rešitev in dodali na karto Mestna občina Velenje.

Uporabniki boste lahko vsako točko "všečkali ali ne-všečkali" ter jo pokomentirali. Najbolj aktualne (najbolj lajkane in komentirane) točke bodo šle v obravnavo na sejo Sveta MO Velenje kot pobude občanov. Ko bodo rumene točke urejene s strani lokalih oblasti bodo označene z belo barvo in po določenem času tudi odstranjene.

MLADI! IŠČEMO IME IN SLOGAN ZGORAJ OPISANEGA PROJEKTA!

Ideje pošljite na: info@msv.si do 20. julija 2014.
Izbrano ime in slogan bosta nagrajena! ;)