Mladinski svet Velenje

nova spletna stran MSV

Vabilo na zbor Mladinskega sveta Velenje

junij3

Vabilo na zbor

 Mladinskega sveta Velenje

 

Vabim vas na zbor Mladinskega sveta Velenje, ki bo potekal v petek, 14. junija 2013, ob 17. uri, v prostorih Mladinskega centra Velenje – Efenkova 61 – vhod s strani, ki gleda proti Šaleškemu gradu.

 

Za zbor predlagam naslednji dnevni red:

  1. Pozdravni govor predsednika Mladinskega sveta Velenje
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Pozdravni govori gostov
  4. Poročilo o delovanju MSV in razprava
  5. Predstavitve kandidatov za organe MSV
  6. Volitve in imenovanja
  7. Sprejem morebitnih novih članic
  8. Razno

 

Prosim vas, da se zbora udeležita po dve članici oz. dva člana iz vsake polnopravne organizacije članice MSV (na zboru MSV bosta imela glasovalno pravico) in ena članica oz. en član iz vsake pridružene organizacije članice MSV (na zboru MSV ne bo imel glasovalne pravice).

 

Predlog za člana zbora se nahaja v prilogi in ga prinesite s seboj na zbor v celoti izpolnjenega in obvezno opremljenega z žigom organizacije.  Kandidacijski postopek se je zaključil čeraj,v nedeljo, 2. junija 2013.

Ker smo do danes na MSV naslov prijeli kandidacijsko listo zgolj in samo dveh članic (taborniki RJZ in Skei mladi) POZIVAMO OSTALE ČLANICE, DA SVOJO KANDIDACIJSKO LISTO POŠLJETE NA MSV NASLOV DO SREDE, 5. JUNIJA 2013.

 

Po seji zbora se bo za sodelovanje zahvalila stara ekipa MSV, zato si po seji rezervirajte še urico časa, da ob pijači rečemo kakšno.

Luka AVBERŠEK

predsednik Mladinskega sveta Velenje

MSV RAZPISUJE SPREJEM V ČLANSTVO MSV

junij3

V petek, 14. junija 2013, ob 17. uri, bo v prostorih Mladinskega centra Velenje – Efenkova 61 (vhod s strani, ki gleda proti Šaleškemu gradu) potekal volilni zbor Mladinskega sveta Velenje.

Organizacije, ki želijo pridobiti članstvo v MSV, morajo izvršilnemu odboru MSV predložiti prošnjo za sprejem v članstvo najmanj 8 dni pred dnevom seje zbora MSV.

 

Prošnji za sprejem v članstvo mora biti priloženo:

-        kopija statuta ali splošnih pravil delovanja organizacije;

-        kopija programa ali usmeritev delovanja;

-        pisna izjava, da organizacija pri svojem delovanju spoštuje Evropsko listino o človekovih pravicah;

-        pisna izjava, da organizacija sprejema in bo spoštovala statut MSV;

-        pisna izjava, da organizacija izpolnjuje vse pogoje opredeljene v ostalih členih statuta.

 

O prošnji za sprejem v članstvo odloča zbor MSV z javnim glasovanjem in sicer na podlagi predložene prošnje in priloženih dokumentov ter mnenja izvršilnega odbora MSV. Za sprejem v v članstvo je potrebna navadna večina prisotnih na seji zbora.

 

Zbor MSV si pridržuje pravico, da zavrne prošnjo, če na seji ni prisoten predstavnik organizacije kandidatke za članstvo.

 

Potrebne dokumente pošljite najkasneje do 7. junija 2003 na naslov: Mladinski svet Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje s pripisom »Prošnja za sprejem v članstvo MSV«.

 

Lep mladinski pozdrav!

Revidiranje strategije za mlade v Mestni občini Velenje

maj7

MLADEŽ GOVORI ZDAJ  – ali utihni za 2 leti vsaj!

Kakšen projekt za mlade v Velenju pa bi ti naredil, če bi imel na razpolago 4.000 €?

MSV in MC Velenje pripravljata REVIDIRANJE STRATEGIJE ZA MLADE V MO VELENJE.

DATUM: 11. maj 2013

URA: 16:00

LOKACIJA: MC Velenje – Efenkova

 

DAM / DOBIM: dobre ideje za strategijo, ki bodo upoštevane / free food and drink

Za članice in bodoče članice MSV ter za vse dosedanje prijavitelje na javni razpis strategije za mlade v MOV je udeležba obvezna!

PRIJAVNI OBRAZEC, se nahaja tukaj.

NAJ PROSTOVOLJEC 2012 V MESTNI OBČINI VELENJE

april19

 

Naziv naj prostovoljec leta 2012 v Mestni občini so dobili:
DO 30 LET: KATJA RIZMAL – Šaleško folklorno društvo Koleda,
NAD 30 LET: VERICA POGAČAR – Društvo Revivas Škale,
ORGANIZACIJA: MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE.Vsem nominirancem in dobitnikom priznanj želimo še veliko dobre volje za prostovoljno delo.

Slike si lahko ogledate tuka.

Natečaj NAJ prostovoljec leta 2012 in NAJ prostovoljska organizacija v MOV

februar25

Prosta volja je najbolja, to si piši za uho! Mile jere, kisle cmere, z nami v štric ne pojdejo! …. Ker prostovoljci SO ZAKON!

Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana MOV, g. Bojana Kontiča objavljajo javni natečaj, preko katerega bodo na podlagi prijav izbrani naj prostovoljke in  prostovoljci ter naj prostovoljna organizacija leta 2012 v Mestni občini Velenje.

Promocija prostovoljstva je ključni namen tega natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo tudi pri vas, v vaši organizaciji.

 

Zato ne odlašajte, tipkovnico pod roke in izpolnite prijavo za naj prostovoljca in naj prostovoljno organmizacijo v MO Velenje!

 

Razpis_naj_prostovoljec_2012

prijavn_obrazec_posameznik_2012

prijavni_obrazec_organizacija_2012

 

Bi želel dobiti poznanstvo na občini Velenje?

februar21

Mladinski svet Velenje išče 10 mladih posameznikov iz različnih mladinskih organizacij, starih od 15 do vključno 29 let. Mladi bodo sodelovali pri projektu z delovnim naslovom “Spoznaj svojo občino”.

Opis projekta se nahaja v prilogi!

Preko kreativnega in neformalnega učenja želimo mladim občanom, približati Mestno občino Velenje, zato želimo oblikovati skupino mladih, ki bo za svoje sovrstnike pripravila celoviti projekt, ki je omenjen zgoraj.
Mlade želimo preko projekta vključiti  v oblikovanje in upravljanje družbe (mladih), s svojim aktivnim delom pri projektu pa bodo povečevali udejstvovanje na lokalni ravni (družbeno angažirani mladi lahko kandidirajo za občinske štipendije!).

Projekt bomo prijavljali tudi na Evropske mladinske razpise, zato ne izključujemo možnosti o mednarodnem sodelovanju z eno od držav članic EU (morda tudi partnerskim oz. pobratenim mestom Mestne občine Velenje).

Delo pri projektu bo dinamično, prostovoljno, zabavno in samostojno.

Prijava za sodelovanje pri projektu bo trajala do srede, 27. 2. 2013. Razgovori z prijavljenimi pa bodo potekali v četrtek, 28. 2. 2013 med 16:00 in 18:00 v Klubu eMCe plac

 (Šaleška 3, Velenje – zadaj rdeče dvorane).
Prijavo z osnovnimi podatki (ime in priimek, rojstni datum, e-mail, mobi, organizacija) je potrebno poslati na naslov info@msv.si. Na istem naslovu so možne tudi informacije o samem projektu.
Prosimo, da informacijo prepošljete članom svojih organizacij!

Lep mladinski pozdrav!

 

KRATEK OPIS_Spoznaj svojo občino

Poročilo iz delavnice MSV

februar20

Mladinski svet Velenje je v soboto, 16. 02. 2013, pripravil drugo delavnico z naslovom “Prijavi svoj projekt na javni razpis strategije za mlade v MOV”. Delavnico, katere so se je udeležilo 15 mladih iz različnih mladinskih organizacij, sta vodila Janko Urbanc in Barbara Kelher.

Mladi so v prvem sklopu spoznali strategijo za mlade, ki so jo v Mestni občini poimenovali “Lokalni program razvoja delovanja mladih”. Seznanili so se z vsebino strategije, zakaj je nastala, kdo jo je pripravljal ter istočasno bili povabljeni na revidiranje le-te (ki bo potekalo še pred poletnimi počitnicami). Sledila je predstavitev štirih uspešnih projektov z lanskega razpisa, in sicer: Ni nam vseeno (Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj), Koncert na letnem kinu (Zavod mladine Šaleške doline), Drsališče na letnem kinu (Hokejski klub Velenje) ter Letni kino – kreativna prenova neizkoriščenega potenciala v mestu (Društvo velenjski raziskovalni studio – Venera). Preko predstavitve teh projektov so mladi spoznali vsebino razpisne dokumentacije in se seznanili z kriteriji ocenjevanja. Prav tako pa so udeleženci bili seznanjeni kaj so nameni, cilji in metode nekega projekta, kako izgleda dobra finančna struktura projekta ter, da morajo biti prijave na razpis pravilno oddane (s prilogami, pravilno izpolnjena kuverta, datum oddaje).

Po odmoru s kosilom je sledil spoznavno-kreativni del delavnice. Najprej so se udeleženci spoznali med seboj s pozornim poslušanjem v dvojicah ter kratko predstavitvijo med dvojicami. Sledilo je pisanje naslovnice posebne izdaje lokalnega časopisa, ki bo izšla 16. februarja leta 2023 in bo namenjena mladim. S tem skupinskim delom smo želeli pri udeležencih vzpodbuditi kerativnost in omogočiti njihovi domišljiji prosto pot. Po kratkih predstavitvah naslovnic, pa smo mlade pomešali med sabo v štiri skupine. Le-te so dobile nalogo izmisliti si projekt za mlade v okviru strategije za mlade, in sicer pod pogojema: v okviru podakcije strategije, ki še ni imela nobenega projekta na javnem razpisu ter vzpostavitev partnerstev med organizacijami (networking) pri samem projektu. Za idejne projekte so skupine izpolnile razisno dokumentacijo. Dobili super projekte: Kulturna pečica, Daruj kri, Aktivni mladi državljani, Klasirnica – mladinski stanovanjski blok. Kulturna pečica je projekt, ki se bo v poletju izvajal kot nadgradnja Pekarne (ateljeji za mlade umetnike, galerija, poletni umetniški mladinski program) in je edini od projektov, ki se bo prijavljal na javni razpis ter tako tudi izvajal. Daruj kri je efiktivni projekt, ki bi se dogajal v okviru evropskega tedna zdravja in v okviru katerega bi se izvedlo izobraževanje, predstavitev ter krvodajalska akcija odraslih mladih iz Velenja. Aktivni mladi državljani je prav tako efiktiven projekt, ki bi združil vse mlade iz Velenja s spodbujanjem kreativno-multimedijskega dela (Kdo je aktiven državljan? Kaj dela?), za katerega bi izvedli volitve za najboljši multimedijski izdelek ob tem pa bi se skozi celoten dan dogajale različne atraktivne aktivnosti za mlade. Klasirnica – mladinski skanovanjski blok je zadnji med efiktivnimi projekti, kjer bi mladi z udarniškim delom objekt spremenili v stanovanja za mlade (kdor bi pomagal bi bil na prednostni listi). Po tem sklopu je sledila vaja javnega nastopanja in kratke predstavitve ideje projekta.

Za konec nas je čakalo vredontenje celotne delavnice po metodi 7 veličastnih, kjer so najprej posamezniki vsak zase spisali sedem točk, ki so bile za njih najpomembnejše tekom celotne sobotne delavnice, potem pa smo skupaj izbrali sedem veličastnih, najpomembnejših točk.

 

Vsem prijaviteljem na javni razpis strategije za mlade želimo veliko uspehov. In ne pozabite – 4.marec!

Mladinski svet Velenje


Srečanje vodstva občinske uprave in predstavnikov mladinskih organizacij

februar18

Velenje, 13. februar 2013 – Včeraj dopoldan se je na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodstvo občinske uprave v prostorih Vile Biance srečalo s predstavniki mladinskih organizacij, ki so članice Mladinskega sveta Velenje.

Na srečanju so predstavniki mladih vodjem uradov Mestne občine Velenje in direktorici občinske uprave predstavili zaključke lokalnega srečanja »Mladi o okolju«, ki je v Velenju potekalo konec januarja. Projekt »Mladi o okolju« v sodelovanju z mladinskimi organizacijami ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada Republike Slovenije za mladino izvaja Mladinski svet Slovenije.

Mladi so takrat predlagali vzpostavitev centra ponovne uporabe v Starem Velenju, ki bi po njihovem mnenju spodbudil ločeno zbiranje odpadkov in ponovno uporabo rabljenih izdelkov, oživil obrtniške poklice in staro trško jedro, spodbudil kreativnost mladih ter omogočil nove zaposlitve. Povedali so, da bi Velenje potrebovalo več kolesarskih stez, in sicer tako mestu kot v njegovi okolici. Prav tako mladi pogrešajo več možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v naravi, predvsem v okolici Velenjskega jezera. To bi, kakor so ugotavljali, lahko izboljšali s prenovo čolnarne, z ureditvijo kopališča, s sprehajalnimi potmi in prireditvami za mlade. Predlagali so tudi ureditev učnih in rekreacijskih poti ter postavitev betonskih košev za odpadke, ki jih vandali ne bi mogli uničiti.

Ker je pravzaprav vse, kar so izpostavili oziroma predlagali predstavniki velenjskih mladinskih organizacij na nedavnem lokalnem srečanju »Mladi o okolju«, že vključeno v aktivnosti in projekte Mestne občine Velenje, je, kot kaže, težava predvsem v slabi informiranosti mladih o delu občinske uprave. Zato je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je bil tudi med udeleženci januarskega srečanja, predlagal, da bi se vodstvo Mestne občine Velenje odslej redno (na primer dvakrat letno) srečevalo s predstavniki mladinskih organizacij.

Tako so vodje uradov včeraj v Vili Bianci mladim že predstavili področje dela ter pristojnosti občinske uprave in delovni načrt uradov Mestne občine Velenje za letošnje leto. Več pozornosti so seveda posvetili tistim dejavnostim in projektom, ki mlade najbolj zanimajo.

Vsi prisotni so se strinjali, da so takšna srečanja pomemben korak do še boljšega sodelovanja med mladimi in lokalno skupnostjo, zato so se dogovorili, da bodo podobna srečanja odslej redna, poleg tega pa bo občinska uprava v sodelovanju z mladinskimi organizacijami pripravila tudi delavnice za posamezna področja (npr. socialno podjetništvo, raba prostora, športne in kulturne prireditve …).

 

Dogovorili so se še o oblikovanju ožje delovne skupine, ki bo pripravila predlog sistema učinkovite komunikacije med mladimi in občinsko upravo. Želimo si, da bi bili mladi o projektih, ki jih pripravlja ali izvaja občinska uprava, dobro obveščeni, in da bi od njih dobili tudi povratne informacije.

 

Direktorica občinske uprave Andreja Katič je mlade pozvala, naj svoje mnenje, pobude, pripombe in predloge posredujejo na elektronski naslov Mestne občine Velenje info@velenje.si, spregovorila pa je tudi o prednostni nalogi Mestne občine Velenje v tem letu – vzpostavljanju pogojev za odpiranje novih delovnih mest in zmanjševanje brezposelnosti, ki je visoka predvsem med mladimi.

 

Predstavniki mladinskih organizacij, ki so se udeležili včerajšnjega srečanja, so dobili predstavitveno knjižico Mestne občine Velenje, ki smo jo pripravili ob lanskem občinskem prazniku. Prejela so jo vsa velenjska gospodinjstva, dostopna pa je tudi na občinski spletni strani (www.velenje.si). V publikaciji so na kratko predstavljene občina in občinska uprava, naše dejavnosti ter storitve, ki jih ponujamo občankam in občanom. Veliko ljudi, še posebej mladih, namreč ne pozna dobro delitve pristojnosti med različnimi institucijami in se v občinski upravi pogosto oglasijo zaradi storitev, ki jih opravljajo upravne enote, davčni uradi in centri za socialno delo. Zato smo se odločili tudi, da bomo v Mestni občini Velenje pripravili izobraževalni projekt – učne ure o javni upravi – v katerega bomo skušali vključiti vse dijakinje in dijake zaključnih letnikov velenjskih srednjih šol.

 

Imaš idejo za mladinski projekt?

februar6

Pridi na delavnico, mladinskih projektnih aktivnosti in sledenjem ciljem lokalnega programa v Velenju

Mladinski svet Velenje pripravlja delavnico o prijavah na razpis strategije za mlade v MO Velenje.12.00 – 12.30 Kaj je strategija za mlade (predstavitev in celotno zadje)
12.30 – 13.00 Predstavitev projekta, ki je v preteklem letu uspešno pridobil sofinanciranje preko razpisa za izvajanje strategije
13.00 – 13.30 icebrakers
13.40 – 14.20 kosilo
14.30 – 16.30 izpolnjevanje razpisne dokumentacije (delo po skupinah)
16.30 – 17.00 predstavitev projektov
17.00 – 17.15 evalvacija in zaključek

Število prijav je omejeno na 25! Prijave so do četrtka, 14. 02. 2013.

PRIJAVNICA SE NAHAJA: tukaj

INFO: info@msv.si
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.velenje.si/priloznosti pod točko 3. Javni razpisi

Mladi o okolju v Velenju

januar8

 

 

 

« Older Entries